Wereld en wandel van Michael K
J.M. Coetzee


Wanneer iemand de Nobelprijs krijgt voor één of meer van zijn werken, zal dat vermoedelijk wel terecht zijn. Prijzen zijn voor mij echter geen reden om een boek te lezen. Zo ook voor Wereld en wandel van Michael K.


Een land in burgeroorlog, dat is de wereld van Michael K (of Michaels, zoals zijn “vijanden” hem noemen). Noem dit land Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid als je wil, maar ik zou dit niet doen. Ondanks een aantal concrete plaatsaanduidingen overstijgt dit verhaal duidelijk het concrete. Het tijdloze neemt de plaats van de realiteit in, die onbelangrijk is. Dat merkt men ook wel aan de vorm. Het is een doorlopende tekst, zonder verdere structuur.


Michael K is een minder begaafde tuinman, die zijn zieke moeder terug brengt naar haar geboortestreek. Eigenlijk is het een vlucht uit de grootstad. Een bureaucratische lijdensweg begint. Onderweg sterft zij echter, maar Michael besluit toch haar laatste wens uit te voeren. Dit veroorzaakt een kettingreactie van gebeurtenissen, en de oorlog walst als een lawine over Michael heen. Beide oorlogvoerende partijen houden hem in hun greep. Terwijl hij verder trekt, groeit de eenzaamheid rondom hem, er is tijd voor introspectie, “omheind met vele kilometers stilte”. Hij is iemand, die, ondanks al zijn diepzinnige gedachten over leven en dood, geen greep krijgt op de “oorlog”. Maar misschien is dit wel zijn redding uit een psychisch en fysisch moeras…


Het verhaal wordt op een nuchtere manier gebracht, en deze nuchterheid weerspiegelt zich in de verhouding tussen de verschillende spelers in het verhaal. Vooral het eerste gedeelte van het boek is een zeer objectief gebracht nieuwsbericht. Coetzee brengt zijn verhaal met een ongekende eenvoud, die toch tegelijk heel indringend is. Maar toch weerklinkt doorheen de hele tekst muzikaliteit, die zowel treurnis als vreugde weergeeft.


Zet je neer in je luie zetel, of neem het boek mee op een (niet te drukke) trein, en laat je meevoeren naar de Wereld en wandel van Michael K. Lees hoe een oorlog het leven van de kleine man beïnvloedt en hem opstandig kan maken.


ISBN 90 5936 108 3 Hardcover 222 pagina's | Cossee Uitgeverij | februari 2006

© Lezer100, 23 februari 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER